Đáp án Đề thi Tín dụng - Kế toán Agribank 20-8-2017 - Cụm 1 Hà Nội

Số trang: 12      Loại file: pdf      Dung lượng: 2.12 MB      Lượt xem: 1994      Lượt tải: 2

Thành viên thường xem thêm

Thông tin tài liệu

Đáp án Đề thi Tín dụng - Kế toán Agribank 20-8-2017 - Cụm 1 Hà Nội

------------

Đề thi Agribank Khu vực 1 (Hà Nội) - Ngày thi: 20/8/2017
Vị trí: Tín dụng + GDV-Kế toán (Chung đề)
Thời gian thi: 180 phút
Địa điểm thi: Giảng đường D4, D6 Học viện Ngân hàng, số 12 phố Chùa Bộc, Quận Đống Đa, Hà Nội.
Thời gian thi: 180 phút
Kết cấu đề: 7 câu (gồm 6 câu tự luận + 1 bài tập)
Phần Thông tin thêm để đọc hiểu, không ghi vào bài thi
Câu 1: Anh/chị hãy trình bày mô hình tổ chức bộ máy kế toán của pháp nhân ngân hàng thương mại (theo cấp độ hệ thống). Theo anh/chị tổ chức bộ máy kế toán tại Agribank thực hiện theo mô hình nào?
Câu 2: Khi phát hiện sai thừa đối với Lệnh chuyển Có, Ngân hàng A lập lệnh huỷ lệnh chuyển Có để đòi tiền từ Ngân hàng B ngay, theo anh/chị nhận định đó Đúng hay Sai, Vì sao?
Ngày 13/3/N tại NHTM A có phát sinh nghiệp vụ: Tổ thanh toán bù trừ đem về Séc chuyển khoản có cùng bảng kê nộp Séc số tiền 20 triệu đồng do Cty Thiên Bình có TK tại nHTM A phát hành, trả tiền cho Cty B. Anh/chị xử lý và định khoản nghiệp vụ nêu trên.
Câu 3: Thông tin bất cân xứng gây ra những vấn đề cơ bản nào trong hoạt động tín dụng ngân hàng và giải pháp cơ bản để khắc phục tình trạng thông tin bất cân xứng?
Câu 4: Anh/chị hiểu thế nào là rủi ro thanh khoản trong hoạt động ngân hàng?
Câu 5 (Bài tập):
Công ty A có nhu cầu vay vốn tại Agribank để thực hiện dự án đầu tư với nội dung sau:
Tổng vốn đầu tư cố định gồm:
  • Chi phí xây dựng nhà xưởng: 10.000 triệu đồng
  • Chi phí máy móc thiết bị: 8.500 triệu đồng
  • Chi phí khác: 165 triệu đồng
  • Vốn chủ sở hữu tham gia bằng 32% tổng dự án đầu tư
  • Tổng vốn đầu tư các nguồn khác tham gia thực hiện dự án là 1.400,5 triệu đồng
  • Số tiền còn thiếu, công ty A vay tại Agribank
Dự án dự kiến khởi công ngày 01/8/2017. Thời gian thi công 10 tháng, thời gian sản xuất thử 2 tháng, công ty A được Agribank giải ngân từ ngày thi công.
  • Lợi nhuận thu được hằng năm trước khi đầu tư là 5.200 triệu đồng, dự kiến sau khi đầu tư lợi nhuận tăng thêm 30% so với trước khi đầu tư.
  • Tỷ lệ khấu hao TSCĐ là 15%/năm
  • Giá trị tài sản thế chấp 17.000 triệu đồng (Mức cho vay tối đa của Agribank là 70% giá trị tài sản thế chấp).
  • Toàn bộ lợi nhuận tăng thêm dùng để trả nợ tại Agribank. Nguồn trả nợ khác là 150 triệu đồng/năm.
Trên cơ sở của các số liệu trên, anh (chị) hãy xác định số tiền cho vay và thời gian cho vay của Agribank đối với Công ty A?
Câu 6: Anh/chị hãy trình bày khái niệm và những đặc điểm cơ bản của tín dụng chứng từ? Các bên tham gia trong phương thức thanh toán tín dụng chứng từ gồm những đối tượng nào?
Câu 7: Anh/chị hãy trình bày các yếu tố ảnh hưởng đến lãi suất tín dụng?
 

 

Xem thêm


Giao dịch viên QHKH Cá nhân-RM Hỗ trợ tín dụng Thực tập sinh Agribank - NH Nông nghiệp & PTNT BIDV - NH Đầu tư phát triển VN Vietinbank - NH Công thương VN Vietcombank (VCB) - NH Ngoại thương VN LienVietPost Bank (LVPB) - NH Bưu Điện Liên Việt MB Bank - NH Quân Đội Techcombank - NH Kỹ Thương Tổng cục Thống kê
Nhắn cho chúng tôi