Đáp án Đề thi Tín dụng - Kế toán Agribank T11-2017 - Cụm 1 Hà Nội

Số trang: 10      Loại file: pdf      Dung lượng: 2.12 MB      Lượt xem: 1968      Lượt tải: 3

Thành viên thường xem thêm

Thông tin tài liệu

Đáp án Đề thi Tín dụng - Kế toán Agribank T11-2017 - Cụm 1 Hà Nội

-----------
 

ĐỀ THI AGRIBANK T11-2017
Cụm 1: Hà Nội
Thời gian thi: 180 phút
Kết cấu đề: 8 câu (gồm 7 câu tự luận + 1 bài tập)
Câu 1: Vai trò của báo cáo tài chính đối với ngân hàng thương mại
Ngân hàng phải thực hiện trích khấu hao đối với tất cả các TSCĐ do người quản lý sử
Câu 2: Trong năm tài chính ngân hàng có thể thay đổi phương pháp tính khấu hao TSCĐ? Đúng hay Sai?
Thanh lý TSCĐ đơn giá 500 trđ. Hao mòn 450 tr đ. Định khoản nghiệp vụ trên?
Câu 3: Dịch vụ ngân hàng bảo hiểm là gì? Lợi ích của các NHTM khi triển khai dịch bảo hiểm ngân hàng? Các hình thức hợp tác cụ thể?
Câu 4: Giống và khác nhau giữa các hình thức cho vay theo Hạn mức tín dụng và Cho vay từng lần?
Câu 5: Nội dung của quản lý rủi ro thanh khoản ?
Câu 6: Rủi ro lãi suất là gì? Các loại rủi ro lãi suất
Câu 7: Hợp đồng tương lai là gì? Ưu điểm và hạn chế của hợp đồng tương lai?
Câu 8 (Bài tập) - Đơn vị: 1000 đồng
Công ty ABC gửi hồ sơ xin vay theo hạn mức tín dụng đến ngân hàng X với các số liệu như sau:
  • Chỉ tiêu kế hoạch năm 2017:
  • Tổng dự toán chi phí cả năm 315.555
  • Trong đó chi phí không có tính chất sản xuất: 4.650
  • Tăng tốc độ luân chuyển vốn lưu động 5% so với năm trước số lượng thực tế năm 2016 doanh thu 324.600 , các khoản giảm trừ 45.600
  • Tài sản ngắn hạn đầu năm 2016: 45.750
  • Tài sản ngắn hạn cuối năm 2016: 47.250
  • Nợ ngắn hạn cuối 2016: 38.250
  • Vay ngắn hạn ngân hàng X: 21.000.000
  • Vay ngắn hạn ngân hàng khác: 2.400.000
HỎI
1. Xác định tổng dự toán chi phí sản xuất kinh doanh
2. Xác định vòng quay vốn lưu động 2016
3. Xác định tổng nhu cầu vốn lưu động 2017
4. Xác định nguồn vốn lưu động dòng của công ty ABC tại thời điểm cuối 2016
 

 

Xem thêm


Giao dịch viên QHKH Cá nhân-RM Hỗ trợ tín dụng Thực tập sinh Agribank - NH Nông nghiệp & PTNT BIDV - NH Đầu tư phát triển VN Vietinbank - NH Công thương VN Vietcombank (VCB) - NH Ngoại thương VN LienVietPost Bank (LVPB) - NH Bưu Điện Liên Việt MB Bank - NH Quân Đội Techcombank - NH Kỹ Thương Tổng cục Thống kê
Nhắn cho chúng tôi