Đề thi Nghiệp vụ Tín dụng GPBank 28-7-2012

Số trang: 5      Loại file: pdf      Dung lượng: 483.46 KB      Lượt xem: 1754      Lượt tải: 5

Thành viên thường xem thêm

Thông tin tài liệu

Đề thi Nghiệp vụ Tín dụng GPBank
Ngày 28/7/2012
Vị trí: Chuyên viên QHKH

Nhận xét chung:  Đề thi khá dễ, thừa nhiều thời gian quá, ra trước thì ngại nên mình có ngồi ghi lại được khoảng 80% đề thi như bên dưới.
(*) Câu trả lời bôi đậm là Đáp án.

1. Khi xem xét tài chính dự án, chi phí chìm là chi phí phát sinh:
A – Được phân bổ vào chi phí hàng năm
B – Không được phân bổ vào chi phí hàng năm
 
2. Chỉ cá nhân mới được vay tiêu dùng tại Ngân hàng còn Hộ sản xuất không được vay vì NH cho rằng Hộ sản xuất có quá nhiều người, nên không thể quản lý việc trả nợ được:
A – Đúng
B – Sai
 
3. Lãi suất cho vay cá nhân so với doanh nghiệp thường:
A- Lớn hơn.
B- Nhỏ hơn.
C – Bằng

4. Cho vay theo HMTD trong 1 giai đoạn cho phép DN được:
A – Rút quá số dư quy định
B – Có dư nợ tín dụng tối đa = HMTD
C – Doanh số cho vay nhỏ hơn HMTD
D – Doanh số thu nợ bằng HMTD

5. Tài khoản sử dụng trong cho vay hạn mức thấu chi là:
A – TK tiền gửi thanh toán
B – TK cho vay
C – TK vãng lai
D – TK tiền gửi tiết kiệm
 
6. Hai dự án A và B có cùng tuổi thọ, cùng vốn đầu tư, cùng mức sinh lời. CBTD sẽ chọn dự án B do:
A – Thời gian hoàn vốn của dự án B lớn hơn của dự án A
B – Thời gian hoàn vốn của dự án B nhỏ hơn của dự án A
 
7. Phân tích uy tín của khách hàng thông qua môi trường làm việc và cách sống thuộc:
A – Phân tích phi tài chính
B – Phân tích tài chính
 
8. NH đồng ý cho KH vay với HMTD = 20 tỷ, NH sẽ:
A – Chuyển ngay vào TK tiền gửi thanh toán của KH tại NH cho vay
B – Chuyển ngay vào TK tiền gửi thanh toán của KH tại NH khác
C – Chưa giải ngân ngay cho KH
D – Cho phép KH rút tiền mặt hết

9. Cơ sở để NH thực hiện giải ngân là KH sử dụng vốn vay tín dụng được nêu trong hợp đồng tín dụng đã được thỏa thuận giữa NH và KH:
A – Đúng
B – Sai
 
10. Giấy tờ nào không thuộc tài liệu thuyết minh vay vốn:
A – Dự án đầu tư được phê duyệt
B – Báo cáo tài chính
C – Giấy phép hành nghề
D – Hợp đồng thế chấp
...
                                                        
Xem thêm


Giao dịch viên QHKH Cá nhân-RM Hỗ trợ tín dụng Thực tập sinh Agribank - NH Nông nghiệp & PTNT BIDV - NH Đầu tư phát triển VN Vietinbank - NH Công thương VN Vietcombank (VCB) - NH Ngoại thương VN LienVietPost Bank (LVPB) - NH Bưu Điện Liên Việt MB Bank - NH Quân Đội Techcombank - NH Kỹ Thương Tổng cục Thống kê
Nhắn cho chúng tôi