Đề thi Tín dụng Vietcombank (VCB) ngày 3-7-2016 (kèm Đáp án)

Số trang: 50      Loại file: pdf      Dung lượng: 5100      Lượt xem: 3802      Lượt tải: 23

Thành viên thường xem thêm

Thông tin tài liệu

ĐỀ THI NGHIỆP VỤ TÍN DỤNG VIETCOMBANK
Ngày thi: 03-07-2016
-----------o0o----------
Soạn Đáp án + Hoàn thiện đề: Mr Nguyễn Lê Giang - ĐT: 0888.888.713
Facebook: https://www.facebook.com/giang.banker

Kết bạn để Hỏi/Đáp - Nhận chia sẻ kinh nghiệm thi tuyển ngân hàng
 
I. Tổng quan đề thi: 60 câu trắc nghiệm / 60 phút
ü  20 câu kiến thức kinh tế (chủ yếu về vĩ mô: lạm phát, thất nghiệp, chính sách tài khoá, cung cầu, cán cân thanh toán, … một số câu về luật DN, luật TCTD, quy định cho vay…)
ü  40 câu nghiệp vụ QHKH (hỏi nhiều về BCTC của doanh nghiệp, quy định xem xét cho vay các trường hợp)
ü  Không có câu hỏi về các sản phẩm của VCB

(Xem Đáp án từ Trang 15)
 
II. Chi tiết đề thi:
1.      Một TCTD được mua tối đa bao nhiêu phần trăm (%) cổ phần của TCTD khác theo quy định?
A.   5% vốn điều lệ
B.   11% vốn điều lệ
C.   20% vốn điều lệ
D.   25% vốn điều lệ
 
2.      Theo quy định hiện hành, Bảo lãnh sẽ có hiệu lực kể từ thời điểm nào?
A.   Kể từ ngày phát hành bảo lãnh
B.   Kể từ ngày ký phát hành bảo lãnh hoặc theo thời gian thoả thuận giữa bên bảo lãnh và các bên liên quan cho đến thời điểm hết hiệu lực của bảo lãnh
C.   Kể từ sau ngày phát hành thư bảo lãnh và được bên được bảo lãnh xác nhận
D.   Đáp án khác
 
3.      Theo quy định tại Luật doanh nghiệp, Công ty cổ phần phải có tối thiểu bao nhiêu cổ đông?
A.   2
B.   3
C.   5
D.   11
 
4.      Cơ cấu quản lý vốn tập trung là như thế nào?
A.   Luân chuyển vốn giữa các chi nhánh; Tập trung rủi ro thanh khoản và rủi ro lãi suất về Hội sở chính
B.   Luân chuyển vốn, rủi ro thanh khoản thuộc về các chi nhánh; Tập trung rủi ro lãi suất về Hội sở chính
C.   Luân chuyển vốn, rủi ro lãi suất thuộc về các chi nhánh; Tập trung rủi ro thanh khoản về Hội sở chính
D.   Rủi ro thanh khoản và rủi ro lãi suất thuộc về các chi nhánh; Tập trung luân chuyển vốn về Hội sở chính
 
5.      Tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu mà các TCTD phải đảm bảo theo quy định hiện hành là bao nhiêu %?
A.   8%
B.   9%
C.   10%
D.   11%
 
6.      Một doanh nghiệp xây bất động sản để bán, các công trình xây dựng dở dang chưa xây xong sẽ được hạch toán vào đâu?
A.   Chi phí trả trước dài hạn
B.   Bất động sản đầu tư
C.   Đầu tư TSCĐ dài hạn
D.   Tài sản dài hạn khác
 
7.      Công ty TNHH và Công ty cổ phần có tối thiểu bao nhiêu thành viên thì phải thành lập Ban Kiểm soát?
A.   3 thành viên
B.   9 thành viên
C.   11 thành viên
D.   13 thành viên
 
8.      Trong cho vay từng lần, số tiền TCTD giải ngân:
A.   Bằng đúng số tiền vay thỏa thuận trong HĐTD
B.   Tối đa bằng số tiền vay thỏa thuận trong HĐTD
C.   Nhỏ hơn số tiền vay thỏa thuận trong HĐTD
 
9.      Các yếu tố ảnh hưởng đến xác định lãi suất cho vay của TCTD là:
A.   Chi phí huy động vốn
B.   Chi phí hoạt động của TCTD
C.   Chi phí dự phòng rủi ro tín dụng
D.   Cả A, B và C
E.   Không phải cả A, B và C
 
10.   Bất động sản là Quyền sử dụng đất hình thành trong tương lai có thể đăng ký giao dịch bảo đảm được không?
A.   Có
B.   Không


Xem thêm


Giao dịch viên QHKH Cá nhân-RM Hỗ trợ tín dụng Thực tập sinh Agribank - NH Nông nghiệp & PTNT BIDV - NH Đầu tư phát triển VN Vietinbank - NH Công thương VN Vietcombank (VCB) - NH Ngoại thương VN LienVietPost Bank (LVPB) - NH Bưu Điện Liên Việt MB Bank - NH Quân Đội Techcombank - NH Kỹ Thương Tổng cục Thống kê
Nhắn cho chúng tôi