Giải đề thi Anh Văn Nam Á Bank (NamABank) - Đề 2 - Full 40 câu

Số trang: 20      Loại file: pdf      Dung lượng: 1.74 MB      Lượt xem: 1145      Lượt tải: 0

Thành viên thường xem thêm

Thông tin tài liệu

Giải đề thi Anh Văn Nam Á Bank (NamABank)

Vị trí: Giao dịch viên - Tín dụng
Hình thức: Thi trên máy tính |  Số câu: 40 câu - 45 phút
 
ĐỀ THI ANH VĂN - ĐỀ SỐ 2
(Đáp án + Giải thích + Dịch dưới mỗi câu)

Bản quyền: ThiNganHang.com

Phần I: Chọn đáp án đúng nhất để điền vào chỗ trống (20 câu)
Câu 1:          You made a mistake by telling her a lie. It _____ better if you _____ to her.
A.    would have been/ hadn't lied                          
B.     would be/ didn't lie
C.     will be/ don't lie                                                
D.    would be/ hadn't lied
Đáp án: D
Giải thích:
Ta có cấu trúc câu điều kiện kết hợp giữa loại 2 và loại 3 để điều ước cho quá khứ (mệnh đề “nếu”) và có ảnh hưởng đến hiện tại (mệnh đề “thì”):
If S + had (not) + Vpp2…., S would/could V….
à Đáp án D đúng vì hợp ngữ nghĩa nhất.
Dịch: Cậu đã sai lầm khi nói dối với cô ấy. Sẽ tốt hơn nếu như cậu đã không nói dối cô ấy.
 
Câu 2:          If Columbus _______ money from Queen Isabella, he _______ across the Atlantic.
A.    do not receive/ could not sail
B.     had not received/ might not have sailed
C.     did not receive/ might not have sailed
D.    would not receive/ might not sail
Đáp án: B
Giải thích:
Ta có cấu trúc câu điều kiện loại 3 để diễn tả điều ước cho quá khứ:
If S + had (not) + Vpp2…., S would/could (not) have Vpp2….
à Đáp án B đúng vì hợp ngữ nghĩa nhất.
Dịch: Nếu Columbus không nhận tiền từ nữ hoàng Isabella thì ông ấy có thể đã không đi qua Atlantic.
                                                                             
Câu 3:          She sings _______ among the singers I have known
A.    the most beautiful                                             
B.     the more beautiful
C.     the most beautifully                                          
D.    the more beautifully
Đáp án: C
Giải thích: Ở đây ta dùng cấu trúc so sánh hơn nhất với trạng từ (ta cần trạng từ để bổ sung ý nghĩa cho động từ “sing”), thêm vào đó, “beautifully” là trạng từ dài nên ta dùng cấu trúc: the most + trạng từ dài
à Đáp án C đúng vì hợp ngữ nghĩa nhất.
Dịch: Cô ấy hát hay nhất trong số những ca sĩ mà tôi biết.
 
Câu 4:          My new sofa is _______ than the old one.
A.    more comfortable                                               
B.     comfortably
C.     more comfortabler                                             
D.    comfortable
Đáp án: A
Giải thích: Ở đây có “than” nên ta sẽ dùng cấu trúc so sánh hơn.
Thêm vào đó, “comfortable” là tính từ dài nên ta không thêm “er” vào tính từ mà dùng “more + tính từ”.
à Đáp án A đúng vì hợp ngữ nghĩa nhất.
Dịch: Chiếc sofa mới của tôi thoải mái hơn chiếc cũ.
 
Câu 5:          He has impressed his employers considerably and_______ he is soon to be promoted.
A.    nevertheless                
B.     accordingly                    
C.     yet                      
D.    eventually
Đáp án: B
Giải thích: Ta có nghĩa của các đáp án:
A.    nevertheless: tuy nhiên
B.     accordingly: theo đó, cho nên
C.     yet: chưa
D.    eventually: cuối cùng
à Đáp án B đúng vì hợp ngữ nghĩa nhất.
Dịch: Anh ấy đã gây ấn tượng đáng kể cho các sếp của mình và theo đó anh ấy sẽ sớm được thăng chức.

[XEM THÊM TRONG BẢN TẢI VỀ MẤT PHÍ]
 

Xem thêm


Giao dịch viên QHKH Cá nhân-RM Hỗ trợ tín dụng Thực tập sinh Agribank - NH Nông nghiệp & PTNT BIDV - NH Đầu tư phát triển VN Vietinbank - NH Công thương VN Vietcombank (VCB) - NH Ngoại thương VN LienVietPost Bank (LVPB) - NH Bưu Điện Liên Việt MB Bank - NH Quân Đội Techcombank - NH Kỹ Thương Tổng cục Thống kê
Nhắn cho chúng tôi