Giải Đề thi nghiệp vụ Giao dịch viên ACB (NH Á Châu) (35 câu)

Số trang: 23      Loại file: pdf      Dung lượng: 3.12 MB      Lượt xem: 20923      Lượt tải: 101

Thành viên thường xem thêm

Thông tin tài liệu

Giải Đề thi nghiệp vụ Giao dịch viên ACB (NH Á Châu) (35 câu)
(Gồm 25 câu về nghiệp vụ + 10 câu IQ/EQ)

1.    Nếu GDP lớn hơn GNP của Việt Nam thì:
A.   Giá trị hàng hóa trung gian lớn hơn giá trị hàng hóa cuối cùng
B.   Người VN đang sản xuất ở nước ngoài nhiều hơn so với người nước ngoài đang sản xuất ở VN
C.   GDP thực tế lớn hơn GDP danh nghĩa
D.   GNP thực tế lớn hơn GNP danh nghĩa
E.   Người nước ngoài đang sản xuất ở Việt Nam nhiều hơn so với người Việt Nam đang sản xuất ở nước ngoài
 
2.    Thời gian ân hạn là:
A.   Khoảng thời gian giữa 2 lần trả nợ
B.   Khoảng thời gian từ khi khách hàng bắt đầu trả nợ gốc tiền vay đầu tiên đến ngày trả hết nợ gốc và lãi tiền vay
C.   Khoảng thời gian từ ngày khách hàng nhận tiền vay lần đầu tiên cho đến trước ngày bắt đầu của kỳ hạn trả nợ đầu tiên
D.   Cả 3 đáp án trên
 
3.    Điều chỉnh kỳ hạn trả nợ là việc:
A.   TCTD chấp thuận kéo dài thêm một khoảng thời gian trả nợ một phần hoặc toàn bộ nợ gốc và/hoặc lãi tiền vay của kỳ hạn trả nợ đã thỏa thuận (bao gồm cả trường hợp không thay đổi về số kỳ hạn trả nợ đã thỏa thuận), thời hạn cho vay không thay đổi
B.   TCTD chấp thuận kéo dài thêm một thời gian trả nợ gốc và/hoặc lãi vay, vượt quá thời hạn cho vay đã thỏa thuận trước đó trong Hợp đồng tín dụng
C.   Cả 2 đáp án trên đều đúng
D.   Không có đáp án nào đúng
 
4.    Địa điểm công chứng:
A.   Có thể được công chứng ở địa điểm khác ngoài trụ sở của tổ chức hành nghề công chứng
B.   Công chứng phải được thực hiện tại trụ sở của tổ chức hành nghề công chứng
C.   Cả A và B đều đúng
 
5.    Một tài sản có thể được dùng để bảo đảm cho:
A.   Một nghĩa vụ trả nợ tại một TCTD
B.   Nhiều nghĩa vụ trả nợ tại một TCTD
C.   Nhiều nghĩa vụ trả nợ tại nhiều TCTD
D.   Cả 3 câu trên đều đúng
 
6.    "Nợ có khả năng mất vốn" là nợ nhóm mấy:
A.   Nhóm 4
B.   Nhóm 2
C.   Nhóm 3
D.   Nhóm 5
 
7.    Cho vay trung – dài hạn đầu tư dự án, việc xác định nguồn trả nợ chủ yếu phụ thuộc vào?
A.   Lợi nhuận kinh doanh
B.   Khấu hao tài sản cố định
C.   Doanh thu bán hàng
D.   Câu A và B đều đúng
 
8.    Nước nào sau đây KHÔNG là thành viên chính thức của ASEAN?
A.   Lào
B.   Đông Timor
C.   Brunei
D.   Campuchia
 
9.    TCTD chỉ được nhận tài sản bảo đảm thuộc sở hữu của bên có nghĩa vụ đối với TCTD đó?
A.   Đúng
B.   Sai
 
10.  Người bán hàng chuyên nghiệp là người:
A.   Có thái độ tích cực trong nghề nghiệp
B.   Biết nhiều kỹ năng ứng dụng
C.   Đầy đủ kiến thức chuyên môn
D.   Cả 3 ý kiến trên

[Chi tiết Full đề kèm Đáp án, mời bạn xem trong Bản tải về mất phí nhé!]
 

 

Xem thêm


Giao dịch viên QHKH Cá nhân-RM Hỗ trợ tín dụng Thực tập sinh Agribank - NH Nông nghiệp & PTNT BIDV - NH Đầu tư phát triển VN Vietinbank - NH Công thương VN Vietcombank (VCB) - NH Ngoại thương VN LienVietPost Bank (LVPB) - NH Bưu Điện Liên Việt MB Bank - NH Quân Đội Techcombank - NH Kỹ Thương Tổng cục Thống kê
Nhắn cho chúng tôi