Giải đề thi nhanh BIDV (Full 60 câu) - Đề 3

Số trang: 48      Loại file: pdf      Dung lượng: 3.52 MB      Lượt xem: 7005      Lượt tải: 20

Thành viên thường xem thêm

Thông tin tài liệu

Giải đề thi nhanh BIDV (Full 60 câu) - Đề 3

1. Tại Đồng bằng Bắc Bộ có bao nhiêu vườn được công nhận là vườn quốc gia?

 1. 2
 2. 3
 3. 4
 4. 5

 

2. Tại Việt Nam, Bộ trưởng, Viện trưởng có thẩm quyền ban hành loại văn bản quy phạm pháp luật nào sau đây?

 1. Hiến pháp, luật, nghị quyết
 2. Pháp lệnh, nghị quyết
 3. Nghị định, nghị quyết
 4. Thông tư

 

3. Khi rơi tự do vật bị lệch về phương nào?

 1. Tây
 2. Nam
 3. Bắc
 4. Cả a, b, c đều sai

 

4. Khi thực hiện chính sách tài khóa, Chính phủ có thể dùng các công cụ sau?

 1. Tỷ giá hối đoái
 2. Giá cả và tiền lương
 3. Thuế và Chi tiêu mua hàng hóa, dịch vụ của chính phủ
 4. Thuế quan và hạn ngạch
 5. Tỷ lệ dự trữ bắt buộc, lãi suất chiết khấu và nghiệp vụ thị trường mở

 

5. Giá cả trong nền kinh tế trao đổi bằng hiện vật (barter economy) được tính dựa trên cơ sở:

 1. Theo cung cầu hàng hóa
 2. Theo giá cả của thị trường quốc tế
 3. Theo cung cầu hàng hóa và sự điều tiết của Chính phủ
 4. Một cách ngẫu nhiên

 

6. Chỉ tiêu nào dưới đây được coi là quan trọng nhất để đánh giá thành tựu kinh tế của một quốc gia trong dài hạn?

 1. Tăng trưởng GDP danh nghĩa
 2. Tăng trưởng GDP thực tế bình quân đầu người
 3. Tăng trưởng GDP thực tế

 

7. Khu vườn nào được công nhận sớm nhất là Vườn quốc gia tại Việt Nam?

 1. Phú Quốc
 2. Cát Bà
 3. Cát Tiên
 4. Cúc Phương

 

8. Sông Đuống chia đôi tỉnh nào sau đây?

 1. Vĩnh Phúc
 2. Bắc Giang
 3. Ninh Bình
 4. Cả a, b, c đều sai

 

9. Theo Hiến pháp 1992, Quốc hội Việt Nam là cơ quan đại diện cao nhất của nhân dân và là cơ quan quyền lực cao nhất của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Tất cả quyền lực của Nhà nước CHXHCN Việt Nam thuộc về ai?

 1. Quốc hội
 2. Chính phủ
 3. Đảng
 4. Nhân dân

 

10. Nước nào có trữ lượng dầu lớn thứ 2 thế giới?

 1. Nga
 2. Iran
 3. Iraq
 4. Trung Quốc
(Chi tiết 50 câu tiếp kèm Đáp án trong Bản Tải về mất phí!)


Xem thêm


Giao dịch viên QHKH Cá nhân-RM Hỗ trợ tín dụng Thực tập sinh Agribank - NH Nông nghiệp & PTNT BIDV - NH Đầu tư phát triển VN Vietinbank - NH Công thương VN Vietcombank (VCB) - NH Ngoại thương VN LienVietPost Bank (LVPB) - NH Bưu Điện Liên Việt MB Bank - NH Quân Đội Techcombank - NH Kỹ Thương Tổng cục Thống kê
Nhắn cho chúng tôi