Đề thi Tín dụng Vietcombank 2024 - Đề số 5 (có đáp án)

Số trang: 15      Loại file: pdf      Dung lượng: 3.33 MB      Lượt xem: 2867      Lượt tải: 2

Thành viên thường xem thêm

Thông tin tài liệu

Câu 1: Giá yếu tố sản xuất thấp xảy ra đối với các yếu tố có A. Sản phẩm doanh thu cận biên cao và cung thấp B. Sản phẩm doanh thu cận biên cao và cung cao C. Sản phẩm doanh thu cận biên thấp và cung thấp D. Sản phẩm doanh thu cận biên thấp và cung cao Câu 2: Học phí giảm sẽ làm giảm doanh thu của các trường đại học nếu cầu về giáo dục đại học là: A. Bằng vô cùng B. Nằm giữa 0 và 1 C. Bằng 1. D. Lớn hơn 1
Xem thêm


Giao dịch viên QHKH Cá nhân-RM Hỗ trợ tín dụng Thực tập sinh Agribank - NH Nông nghiệp & PTNT BIDV - NH Đầu tư phát triển VN Vietinbank - NH Công thương VN Vietcombank (VCB) - NH Ngoại thương VN LienVietPost Bank (LVPB) - NH Bưu Điện Liên Việt MB Bank - NH Quân Đội Techcombank - NH Kỹ Thương Tổng cục Thống kê
Nhắn cho chúng tôi