Tổng hợp câu hỏi thi tuyển vị trí Giao dịch viên Sacombank

Số trang: 13      Loại file: pdf      Dung lượng: 511.32 KB      Lượt xem: 3687      Lượt tải: 7

Thành viên thường xem thêm

Thông tin tài liệu

Sau đây là tổng hợp 100 câu hỏi trắc nghiệm thi tuyển vị trí giao dịch viên tại Sacombank:

1. Loại tài khoản thuộc tài sản Nợ - Có là tài khoản mang đc tính nào sau đây:

A. Chỉ có hoặc số dư Nợ hoặc số dư Có trên bng cân đối tài khoản

B. Vừa có số dư Nợ vừa có số dư Có, hai s dư phải bù trừ nhau trên bảng cân đối Tài khoản.

C. Lúc có số dư Nợ, lúc có số dư Có hoặc có cả hai số

2. Hình thức thanh toán nào sau đây được xem là thanh toán liên Ngân hàng:

A. CITAD, Bù trừ, thanh toán từng lần qua Tài khoản tiền gửi tại NHNN

B. Ủy nhiệm thu- Ủy nhiệm chi 

C.Thanh toán bằng séc.

D. Tất cả các hình thức trên

3. Cách thức ghi nhận thu nhập hoặc chi phí từ nhượng bán thanh lý tài sản cố đnh nào sau đây là đúng vi quy định hiện hành:

A. Xác định chênh lệch giữa thu từ hoạt động thanh lý, nhưng bán TSCĐ với chi phí phát sinh từ hoạt động thanh lý, nhượng bán và giá trị còn lại của TSCĐ sau đó ghi nhận vào thu nhập nếu chênh lệch dương hoc ngược lại ghi nhận chi phí nếu chênh lệch âm.

B. Tất cả khoản thu từ hoạt động thanh lý, nhưng bán TSCĐ được ghi nhận vào thu nhập; toàn bộ chi phí phát sinh từ hoạt động thanh lý, nhượng bán và giá trị còn lại của TSCĐ ghi nhận vào chi phí.

C. Tiến hành xóa sổ Tài sản cố định

D. Câu A và B đúng

4. Lệnh chuyển tiền ( theo mẫu Sacombank ban hành) là loại chứng từ nào sau đây:

A. Chứng từ ghi sổ

B. Chứng từ gốc

C. Chứng từ gốc kiêm chứng từ ghi sổ

D. Các câu trả lời trên đều sai.

5. Theo chế đ lưu trử tài liệu kế toán hiện hành thì loại chứng từ nào sau đây phi đưc lưu trữ tối thiểu 10 năm

A. Tài liệu kế tóan có tính sử liệu liên quan lâu dài đến họat động của ngân hàng

B. Chứng từ kế toán sử dụng trực tiếp để ghi sổ kế toán và lập BCTC.

C. Tài liệu không sử dụng  trực tiếp ghi sổ KT và lập BCTC

D. Tài liệu kế tóan liên quan đến các vụ kiệ

Xem thêm


Giao dịch viên QHKH Cá nhân-RM Hỗ trợ tín dụng Thực tập sinh Agribank - NH Nông nghiệp & PTNT BIDV - NH Đầu tư phát triển VN Vietinbank - NH Công thương VN Vietcombank (VCB) - NH Ngoại thương VN LienVietPost Bank (LVPB) - NH Bưu Điện Liên Việt MB Bank - NH Quân Đội Techcombank - NH Kỹ Thương Tổng cục Thống kê
Nhắn cho chúng tôi