Trắc nghiệm - hệ từ xa - NEU - Kế toán quốc tế

Số trang: 219      Loại file: pdf      Dung lượng: 387.23 KB      Lượt xem: 710      Lượt tải: 0

Thành viên thường xem thêm

Thông tin tài liệu

KẾ TOÁN QUỐC TẾ
Việc ghi nhận một thiết bị sản xuất theo giá thị trường tại thời điểm lập BCTC, vi phạm nguyên
tắc náo sau đây:
Select one:
a. Nguyên tắc doanh thu thực hiện
b. Nguyên tắc thận trọng
c. Nguyên tắc trọng yếu
d. Nguyên tắc giá phí lịch sử
Phản hồi
Phương án đúng là: Nguyên tắc giá phí lịch sử. Vì: Theo nội dung của nguyên tắc giá phí
Tham khảo: Bài 1
Mục 1.5- Các giả định và nguyên tắc kế toán được thừa nhận chung
The correct answer is: Nguyên tắc giá phí lịch sử
Câu hỏi 2
Không trả lời
Đạt điểm 1,0
Không gắn cờĐặt cờ
Đoạn văn câu hỏi
Đâu là mục tiêu của chuẩn mực kế toán quốc tế
Select one:
a. Thay thế hoàn toàn chuẩn mực của các quốc gia
b. Yêu cầu tất cả các doanh nghiệp phải tuân thủ khi thực hiện kế toán
c. Xử lý vi phạm hành chính các doanh nghiệp
d. Tạo “ngôn ngữ chung” cho việc thực hành kế toán ở các quốc gia khác nhau
Phản hồi
Phương án đúng là: Tạo “ngôn ngữ chung” cho việc thực hành kế toán ở các quốc gia khác
nhau. Vì: Mục tiêu ra đời của chuẩn mực kế toán quốc tế


Xem thêm


Giao dịch viên QHKH Cá nhân-RM Hỗ trợ tín dụng Thực tập sinh Agribank - NH Nông nghiệp & PTNT BIDV - NH Đầu tư phát triển VN Vietinbank - NH Công thương VN Vietcombank (VCB) - NH Ngoại thương VN LienVietPost Bank (LVPB) - NH Bưu Điện Liên Việt MB Bank - NH Quân Đội Techcombank - NH Kỹ Thương Tổng cục Thống kê
Nhắn cho chúng tôi