Trắc nghiệm Pháp luật đại cương (Có đáp án) - Hệ từ xa NEU

Số trang: 14      Loại file: pdf      Dung lượng: 492.19 KB      Lượt xem: 1121      Lượt tải: 2

Thành viên thường xem thêm

Thông tin tài liệu

PHÁP LUẬT ĐẠI CƯƠNG – TRẮC NGHIỆM (NEU – ELEARNING) Hội đồng nhân dân là: Select one: a. Cơ quan xét xử. b. Cơ quan đại biểu. c. Cơ quan hành chính. d. Cơ quan kiểm sát. Quốc hội không có chức năng nào dưới đây: Select one: a. Quyền quản lý mọi mặt của đời sống xã hội b. Quyền quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước c. Quyền giám sát tối cao d. Quyền lập hiến, lập pháp Chủ thể nào sau đây chỉ có quyền tham dự phiên họp của Chính phủ nhưng không có quyền biểu quyết? Select one: a. Phó Thủ tướng b. Thủ tướng Chính phủ c. Bộ trưởng d. Chủ tịch nước Cơ quan nào sau đây không thuộc cơ cấu tổ chức của Chính Phủ: Select one: a. Cơ quan thuộc Chính phủ b. Bộ c. Cơ quan ngang bộ d. Văn phòng Chính phủ Trong lịch sử KHÔNG tồn tại hình thức chính thể nào? Select one: a. Cộng hòa tổng thống b. Cộng hòa lưỡng tính c. Quân chủ lưỡng tính d. Cộng hòa đại nghị
Xem thêm


Giao dịch viên QHKH Cá nhân-RM Hỗ trợ tín dụng Thực tập sinh Agribank - NH Nông nghiệp & PTNT BIDV - NH Đầu tư phát triển VN Vietinbank - NH Công thương VN Vietcombank (VCB) - NH Ngoại thương VN LienVietPost Bank (LVPB) - NH Bưu Điện Liên Việt MB Bank - NH Quân Đội Techcombank - NH Kỹ Thương Tổng cục Thống kê
Nhắn cho chúng tôi