Trắc nghiệm Tài chính ngân hàng (Đề 1) - Thi TPBank, Maritime Bank, Eximbank, OCB

Số trang: 6      Loại file: pdf      Dung lượng: 894.91 KB      Lượt xem: 5321      Lượt tải: 116

Thành viên thường xem thêm

Thông tin tài liệu

TRẮC NGHIỆM TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG

Thi TPBank, MARITIME bank, EXIMBANK, OCB

(ĐỀ 1)

- Đáp án CHỮ ĐỎ -

 

1. Việc thay đổi thời gian khấu hao khi thẩm định tài chính của dự án sẽ làm:

a. Dòng tiền của dự án tăng

b. Dòng tiền của dự án giảm

c. Dòng tiền của dự án không thay đổi

d. Dòng tiền của dự án giảm nếu lãi

2.  Dòng tiền của dự án đứng trên danh nghĩa đầu tư (hay quan điểm của ngân hàng) được định nghĩa:

a. Khấu hao và lợi nhuận

b. Khấu hao và lợi nhuận sau thuế

c. Tổng dòng thu bằng tiền trừ đi tổng dòng chi bằng tiền nhưng bao gồm trả nợ gốc và lãi ngân hàng

d. Tổng dòng thu bằng tiền trừ đi tổng dòng chi bằng tiền

3. Ngân hàng sẽ xem xét cho vay dự án khi:

a. Dự án có tỉ suất sinh lời cao

b. Dự án có NPV dương

c. Dự án có khả năng trả nợ ngân hàng và IR của chủ đầu tư cao hơn lãi suất cho vay

d. Dự án có khả năng trả nợ ngân hàng và IR của dự án cao hơn tỉ suất sinh lời chung của

4.  Tỷ lệ chiết khấu là:

a. Tỷ lệ chiết khấu dòng tiền các năm về hiện tại mà tại đó NPV = 0

b. Lãi suất mong đợi của nhà đầu tư bao gồm cả tỷ lệ lạm phát

c. Lãi suất cho vay

d. Chi phí sử dụng vốn bình quân của dự án

5. Hình thức đầu tư nào dưới đây sẽ ít chịu rủi ro lãi suất nhất

a. Trái phiếu trả lãi một lần khi trả gốc

b. Trái phiếu kho bạc dài hạn

c. Cổ phần ưu đãi

d. Trái phiếu dài hạn của công ty

e. Kỳ phiếu kho bạc ngắn hạn

6. Trong điều kiện đồng tiền của một quốc gia được tự do chuyển đổi khi tỷ giá hối đoái được thả nổi thì trong dài hạn tỷ giá của đồng bản tệ so với đồng ngoại tệ sẽ tăng nếu:

a. Ngân hàng trung ương bán đồng ngoại tệ ra nước ngoài nhiều hơn

b. Luồng vốn ra nước ngoài tăng lên

c. Tỷ lệ lạm phát giảm tương đối so với lạm phát của các quốc gia khác

d. Sản lượng toàn cầu giảm

7. Lãi suất thực thường nhỏ hơn lãi suất danh nghĩa vì:

a. Lạm phát

b. Thâm hụt cán cân vãng lai

c. Việc thanh toán cổ tức

d. Khấu hao

8. Bảng tổng kết tài sản của doanh nghiệp là:

a. Báo cáo tài chính của doanh nghiệp trong một kỳ báo cáo, thông thường là tháng, quý, năm

b. Bảng cân đối kế toán của doanh nghiệp trong một kỳ báo cáo, thông thường là tháng, quý, năm.

c. Một loại báo cáo kế toán phản ánh vốn, tài sản và kết quả kinh doanh của doanh nghiệp tại thời điểm báo cáo.

d. Không có câu trả lời nào ở trên là đúng

9.  Vốn vay ngắn hạn của ngân hàng dùng để:

a. Bổ sung vốn lưu động

b. Bổ sung vốn cố định

c. Mua cổ phiếu góp vốn liên doanh

d. Kinh doanh bất động sản

10.  Nguồn vốn dùng để trả nợ trung và dài hạn cho ngân hàng là:

a. Vốn vay ngân hàng khác

b. Khấu hao tài sản cố định và lợi nhuận

c. Doanh thu bán hàng

 

Xem thêm


Giao dịch viên QHKH Cá nhân-RM Hỗ trợ tín dụng Thực tập sinh Agribank - NH Nông nghiệp & PTNT BIDV - NH Đầu tư phát triển VN Vietinbank - NH Công thương VN Vietcombank (VCB) - NH Ngoại thương VN LienVietPost Bank (LVPB) - NH Bưu Điện Liên Việt MB Bank - NH Quân Đội Techcombank - NH Kỹ Thương Tổng cục Thống kê
Nhắn cho chúng tôi