Việt Anh Bùi

Thành viên từ: 2016-11-30 22:26:50

Tài liệu

Hướng dẫn xử lý 1 số bài tập tình huống trong thanh toán quốc tế

Hướng dẫn xử lý 1 số bài tập tình huống trong thanh toán quốc tế

4 trang 3226 2 3,000₫

Hướng dẫn soạn thảo các điều khoản trong hợp đồng thuê tàu chuyến GENCON

Hướng dẫn soạn thảo các điều khoản trong hợp đồng thuê tàu chuyến GENCON

16 trang 5188 6 5,000₫

Đáp án 85 câu hỏi trắc nghiệm về ngân sách nhà nước ( TCTT)

Đáp án 85 câu hỏi trắc nghiệm về ngân sách nhà nước ( TCTT)

trang 17556 15 5,000₫

Đáp án 93 câu hỏi trắc nghiệm về ngân hàng trung ương và chính sách tiền tệ ( TCTT)

Đáp án 93 câu hỏi trắc nghiệm về ngân hàng trung ương và chính sách tiền tệ ( TCTT)

10 trang 12717 22 15,000₫

Đáp án 31 câu hỏi trắc nghiệm về trung gian tài chính ( TCTT)

Đáp án 31 câu hỏi trắc nghiệm về trung gian tài chính ( TCTT)

trang 3158 0 2,000₫

Đáp án 108 câu trắc nghiệm lãi suất và giá trị thời gian tiền tệ (TCTT)

Đáp án 108 câu trắc nghiệm lãi suất và giá trị thời gian tiền tệ (TCTT)

trang 3177 3 5,000₫

Đáp án 96 câu trắc nghiệm tổng quan về tài chính tiền tệ

Đáp án 96 câu trắc nghiệm tổng quan về tài chính tiền tệ

15 trang 2610 0 5,000₫

Hướng dẫn xử lý 1 số bài tập tình huống trong thanh toán quốc tế

Hướng dẫn xử lý 1 số bài tập tình huống trong thanh toán quốc tế

4 trang 1 0 3,000₫

Hướng dẫn soạn thảo các điều khoản trong hợp đồng thuê tàu chuyến GENCON

Hướng dẫn soạn thảo các điều khoản trong hợp đồng thuê tàu chuyến GENCON

16 trang 4 0 5,000₫

Internship report - Recruitment and selection activities at Agribank Vietnam – Soc Son branch

Internship report - Recruitment and selection activities at Agribank Vietnam – Soc Son branch

trang 2898 7 9,000₫

Internship report - Procedure and status of export activities in Vinhconship

Internship report - Procedure and status of export activities in Vinhconship

29 trang 1611 1 7,000₫

Internship report - International Payment in Hai Duong Agribank

Internship report - International Payment in Hai Duong Agribank

25 trang 2221 4 8,000₫

Internship report - Improving effectiveness in online marketing strategy of VTV Broadcom

Internship report - Improving effectiveness in online marketing strategy of VTV Broadcom

29 trang 1460 0 6,000₫

Internship report- HMC House Cleaning Services Development JSC– JupViec.vn

Internship report- HMC House Cleaning Services Development JSC– JupViec.vn

trang 834 0 5,000₫

Discussion - Business department and Human resource department in JupViec.vn

Discussion - Business department and Human resource department in JupViec.vn

22 trang 825 0 6,000₫

Mid - term internship: Application of Google Apps in Operation Management of Hung Dung Ltd, Company

Mid - term internship: Application of Google Apps in Operation Management of Hung Dung Ltd, Company

29 trang 1241 1 7,000₫

Báo cáo thực tập - Tác động của FDI tới kinh tế xã hội Việt Nam

Báo cáo thực tập - Tác động của FDI tới kinh tế xã hội Việt Nam

25 trang 1313 2 miễn phí

Giao dịch viên QHKH Cá nhân-RM Hỗ trợ tín dụng Thực tập sinh Agribank - NH Nông nghiệp & PTNT BIDV - NH Đầu tư phát triển VN Vietinbank - NH Công thương VN Vietcombank (VCB) - NH Ngoại thương VN LienVietPost Bank (LVPB) - NH Bưu Điện Liên Việt MB Bank - NH Quân Đội Techcombank - NH Kỹ Thương Tổng cục Thống kê
Nhắn cho chúng tôi